Napíšte nám svoju otázku a odpovieme vám hneď ako budeme môcť. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lektori

marty kujan

maya novakova

MARTY KUJAN

sa k používaniu Nenásilnej Komunikácie v každodennom živote dostal cez prax tibetského budhizmu, s ktorou začal v roku 2009 pod vedením domácich a zahraničných učiteľov. V Taliansku ukončil vzdelávací program "Mediate your life" a absolvoval viac ako 200 hodín tréningov pod vedením autorizovaných lektorov Nenásilnej Komunikácie. V roku 2015 absolvoval s Mindfulness Association vo Veľkej Británii tréningový kurz praxe mindfulness. Martinovou vášňou je prepájenie vzťahu medzi mindfulness a komunikáciou založenou na úprimnom sebavyjadrení, empatii k sebe a ostatným s cieľom vytvárania medziľudských interakcií, ktoré zohľadňujú naplnenie potrieb všetkých. V praxi sa zameriava na mediáciu konfliktov, facilitáciu a participatívne formy riadenia organizácií. Holistický prístup k životu rozvíja štúdiom budhistickej psychológie cez Medzinárodný Tarab Inštitút a ako študent Medzinárodného Inštitútu Tradičnej Tibetskej Medicíny ďalej prehlbuje praktické znalosti s liečením na úrovni tela a mysle. Je certifikovaným inštruktorom jogy smiechu.