Napíšte nám svoju otázku a odpovieme vám hneď ako budeme môcť. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Mindfulness vo vzťahoch  kurz 8 týždňov

Mindfulness

Mindfulness vo vzťahoch kurz 8 týždňov

maya novakova


udržiavanie všímavosti vo vzťahu k druhému človeku vedie k porozumeniu sebe a k empatii k druhým

kurz na báze pravidelného stretávania sa (2 hodiny) a trénovania mindful (všímavých) rozhovorov v uzavretej skupine

PRÍNOSY KURZU PODĽA ÚČASTNÍKOV ::

* získanie empatie k sebe :: mám láskavejší prístup k sebe - vnútornú komunikáciu so sebou, rozvíjam súcit sama k sebe...
* pokoj a nadhľad do bežných dní :: “pomohol mi získať v každodennom fungovaní viac pokoja a nadhľadu, a umožniť si lepšie uvedomiť veci, ktoré sa dejú “za behu”
* rozvíjanie empatického a láskavého rozhovoru :: “začal som viac počúvať a menej sa snažiť radiť ľuďom”
* porozumenie súcitu :: “pomaly začínam chápať rozdiel medzi súcitom a ľútosťou, či už voči sebe, alebo ostatným”
* nácvik zručnosti pre zažívanie viac spojenia vo vzťahoch :: “mal som veľmi dôverný rozhovor s kamarátkou, ktorý by bez kurzu nevznikol” “som úprimnejší a otvorenejší s osobnými témami”
* nástroje na pretvorenie komunikačných zvykov :: “objavujem komunikačné návyky, ktoré by som po tomto kurze vedel vylepšiť a snažím sa pracovať na nich”
* jasné vnímanie svojich potrieb :: “viac sa spájam so sebou, učím sa počúvať svoje telo, vnímať pocity, ktoré mám, som viac citlivá na to, čo sa mi deje na fyzickej úrovni”
* nácvik efektívneho riešenia konfliktov :: “konflikt trvá kratšie”


ČO JE NENASILNA KOMUNIKCIA...ČO JE MINDFULNESS

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA (NVC) je prirodzenou súčasťou každej praxe mindfulness. Mindfulness privádza ľudí do prítomnosti potrebnej nato, aby sme si mohli uvedomiť spôsob akým premýšľame a vyjadrujeme sa. Nenásilná komunikácia poskytuje praktické nástroje na využitie podmienok vytvorených praxou mindfulness s cieľom komunikovať úprimne a so záujmom o potreby druhých. 

Do slovenčiny môžeme MINDFULNESS prekladať ako uvedomenie, všímavosť, otvorená pozornosť, bdelá pozornosť, vedomé pozorovanie.  Techniky mindfulness sú neoddeliteľnou súčasťou kurzu, obohacujú komunikáciu o rozvoj láskavosti k sebe, rozvoj súcitu, ale tiež rozvoj sústredenia a schopnosť rozpoznávať pocity.


AKO KURZ PREBIEHA


Počas 8 týždňov prebieha 7 skupinových stretnutí v rozsahu 2 hodiny a jedno úvodné 4 - 6 hodinové stretnutie.
V priebehu 8 stretnutí v uzavretej skupine preskúmame naše zámery z ktorých komunikujeme. V dôvernej atmosfére budeme pravidelne cvičiť empatický rozhovor až sa nám stane prirodzený. Nájdeme odvahu zmeniť komunikačné zvyky. 
Neoddeliteľnou súčasťou nám budú techniky mindfulness pre podporu vnútorného dialógu a techniky nenásilnej komunikácie pre podporu dialógu s druhým.

“.... vytvoríme priestor pre zažívanie prítomnosti, bez potreby vyriešiť situácie, ale skúsiť “iba byť” súčasťou empatického spojenia v rozhovore” 

NAPLŇ JEDNÉHO STRETNUTIA ::

* tematické zameranie každého stretnutia
* vedená, tichá reflexia na preskúmanie myšlienok a emócií
* meditácia ako podklad pre stíšenie a naladenie sa
* cvičenie 1:1 alebo v malých skupinkách
* návrh praxe na domov (vrátane nahrávok)


TÉMY STRETNUTÍ
1. Úvodné  stretnutie - čo je empatický rozhovor, čo je mindfulness, rozvoj empatie k sebe, meditačná inštrukcia
2. stretnutie - prekuknutie hodnotení a náhľad na myšlienky
3. stretnutie - hlbšie porozumenie pocitov
4. stretnutie - rozpoznávanie potrieb a ich pomenovanie
5. stretnutie - ako sa úprimne vyjadriť v náročných situáciách
6. stretnutie - prehĺbenie porozumenia v náročných situáciách  a rozvoj empatie k druhým
7. stretnutie - zhrnutie a uzavretie naučeného


PRE KOHO


* pre širokú verejnosť aj bez základov mindfulness a nenásilnej komunikácie
* pre tých, ktorí majú záujem osvojiť si princípy vedomej a nenásilnej komunikácie a začať ich prakticky rozvíjať a používať v každodennom živote
* pre tých, ktorých ktorí majú záujem si osvojiť zručnosť mindfulness (všímavosť)


final_maya3.jpg

LEKTORKA :: MAYA NOVAKOVA
Zakladateľka centra Plejs, lektorka mindfulness kurzov, inštruktorka meditácií a yin yogy.
Maya vedie meditačné skupiny a mindfulness kurzy v centre Plejs, pomáha organizovať prednášky s meditačnými učiteľmi na Slovensku v spolupráci s budhistickou neziskovou organizáciou Sati Slovensko. Absolvovala kurz satiterapie, kurz geštaltkoučingu, kurz yin yogy a hatha yogy avšak najväčším prínosom boli 5 týždňové meditačné pobyty na Sri Lanke.

ivan final.jpg

LEKTOR :: IVAN VYSKOČIL
Psychoterapeut s láskou k mindfulness
Ivan sa naplno venuje terapeutickej praxi, vedie komunikačné kurzy so zameraním na využitie v rodičovstve a rodine. Ivan sa s Nenásilnou komunikáciou oboznámil počas 5 ročného psychoterapeutického výcviku, pre jej jednoduchosť a účinnosť ju využíva aj počas terapií a kurzov.
 


ORGANIZAČNE

rozsah :: 8 stretnutí po 2,5 hodiny
datum konania :: pripravujeme na rok 2019, prihlasovať sa môžete už teraz
počet ľudí :: 10
cena :: 200e
lektorka :: maya nováková a ivan vyskočil