Napíšte nám svoju otázku a odpovieme vám hneď ako budeme môcť. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Mindfulness

YIN YOGA VIPASSANA (MINDFULNESS) KURZ

maya novakova

joga foto.jpg

:: YIN YOGA :: MEDITACIA :: LÁSKAVÁ VŠÍMAVOSŤ :: VIPASSANA :: MINDFULNESS

YIN YOGA VIPASSANA je prepojenie yin yogy a meditácie vipassana, kde meditácia je priamo prenesená a rozvíjaná pri cvičení asán. “zážitok mysle“ na hodine yogy. z dnešných hodín yogy sa vytráca všímavé prevedenie cvičenia yogy a ak aj robíme hodinu s plnou všímavosťou sústreďujeme sa viac na telo ako na myseľ. akú rolu ale zohráva myseľ pri cvičení možete objaviť cez tento kurz. naučíme sa objavovať ČO ROBÍ MYSEĽ ako sa presúva, ako reaguje, ako sami k sebe pristupujeme, čo nie/sme “ja”

ide o vzdelávací kurz v malom kolektíve 6 ľudí, ktorý pozostáva z dvoch modulov 2x 8 stretnutí ::

PRVÝ MODUL :: YIN YOGA POKOJNEJ MYSLE :: 8 stretnutí

ide o modul YIN YOGA MINDFULNESS/YIN YOGA POKOJNEJ MYSLE, ktorý sa zameriava na rozvoj nevyhnutného postoja LÁSKAVEJ VŠÍMAVOSTI. tento kurz spája rozvoj dvoch zručností :: láskavej dobrotivosti (mettá) a všímavosti (sati/mindfulnes). mindfulness je v preklade uvedomenie, všímavosť, bdelá pozornosť.

DRUHÝ MODUL :: YIN YOGA VIPASSANA :: 8 stretnutí

na tento modul je možné sa prihlásiť až po absolvovaní prvého modulu, ktorý vytvára základy pre ľahšie dotýkanie sa náročnejších tém meditačnej praxe. je to začiatok cesty k vhľadom (vipassana) pretože myseľ nemožeme nútiť, ale možme ju podporiť vhodnými podmienkami a nadobudnutými zručnosťami.

tento kurz a jeho štruktúra vás bude viesť ku ZMENE V ŽIVOTE, nie je to iba cvičenie yogy na podložke, ale pomalé zavádzanie zmien. podporí vašu samostatnosť a naučíte sa cítiť sami čo potrebujete. avšak veľmi záleží koľko úsilia venujete aj námetom na domácu prax, pretože lektor to za vás na hodine nespraví :)

čo môže byť PRÍNOSOM KURZU do vašich životov ::
PRVÝ MODUL

  • rozvinúť citlivosť na vlastné limity (odhaliť neustály výkon, sebakritiku)

  • podporiť láskavosť k sebe a druhým

  • mať sa rada bezpodmienečne

  • naučiť sa vychutnávať maličkosti a radovať sa z toho čo už je a nie čo bolo/bude

  • spomalenie a pokoj do bežného života

DRUHÝ MODUL

  • rozvinúť schopnosť byť pozorovateľom toho čo je v danom momente, či je to príjemné alebo nepríjemné

  • podporiť múdrosť a súcit k sebe a druhým

  • nahliadnutie na bolesť (mentálnu aj telesnú) a ako s ňou narábať

BONUS KURZU
* audio nahrávky na domácu prax
* námety na rozvoj láskavej všímavosti počas dňa
* malá intímna skupina 6 ľudí

AJ PRE ZAČIATOČNIKOV
YIN YOGA je vzácna svojou jednoduchosťou, nepotrebujete poznať yogové asány ani byť dopredu roztiahnutí, cvičia aj starí ľudia aj ľudia s telesným hendikepom...STAČI BYŤ V DANOM MOMENTE PRI TOM, ČO ROBITE :)

kurzy sú určené pre laickú verejnosť, kurzy nie sú určené pre lektorov/vzdelávačov (jogových, mindfulness, psychoterapeutov) pre jogalektorov ponúkame odborné vzdelávacie kurzy, najbližšie november 2019

LEKTORKA maya nováková

zakladateľka centra plejs pre mindfulness a meditáciu v roku 2015. certifikovaná lektorka yin yogy (2014 yin yoga jo phee a joe burnett 200h RYT, 2018 myofascial yin yoga jo phee 65h RYT, 2019 insight yoga sarah powers 70hh RYT) a certifikovaná lektorka mindfulness (MBSR berlin 2018 - 2019) a meditačná učiteľka od roku 2013 pod vedením meditačných učiteľov jindra vaňková a bývalého malejského mnícha dassana. maya je tvorca vzdelávacích programov yin yogy zameranej na prácu s myseľou, pre bežnú verejnosť aj odbornú verejnosť:: yin yoga pokojnej mysle, yin yoga vipassana, yin yoga mindfulness. už 4 roky vzdeláva aj jogových lektorov aj psychologov v yin yoge a meditácii.

AKTUALNE TERMINY pozri úvodnú stránku webstránky