Napíšte nám svoju otázku a odpovieme vám hneď ako budeme môcť. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Mindfulness kurz 8 týždňov

Mindfulness

Mindfulness kurz 8 týždňov

maya novakova


Medzi stimulom a reakciou je priestor. V tomto priestore leží naša sloboda a naša schopnosť zvoliť si ako budeme reagovať
— VIKTOR FRANKL

AKO MINDFULNESS POMAHA

Na základe všímavému pozorovaniu dochádza k porozumeniu súvislostí medzi myšlienkami, pocitmi telesnými a správaním a porozumeniu javom (najmä že sú všetky pominuteľné). Dokážeme pochopiť, že určitý obsah myšlienok nie je objektívnym popisom skutočnosti, ale je ovplyvnený mojimi predchádzajúcimi skúsenosťami, aktuálnym prežívaním, fantáziami, že myšlienky a telesné pocity sú proceesy, ktoré majú svoje príčiny, začiatok, priebeh a koniec.

Všímavosť ako zručnosť, ktorá rozvíja nehodnotiaci postoj (pozícia nestranného pozorovateľa) umožňuje získanie primeraného odstupu od emočne nabitých obsahov. Tento odstup prináša úľavu a umožňuje priestor na vedomú a rozhodnú reakciu bez toho aby sme reagovali automatickými naučenými vzorcami správania sa.

Vystavovanie sa nepríjemným pocitom v kombinácii s nehodnotiacim postojom, neusilujúcim, čo podporuje emočnú rovnováhu tým, že sú emócie povšimnuté, rozpoznané, pomenované a akceptované.

POJEM MINDFULNESS
Mindfulness je významným fenoménom v západnej psychologii a psychoterapii. Mindfulness je pôvodne inšpirovaná buddhistickou psychológiou (v páli jazyku sati).
Do slovenčiny môžeme mindfulness prekladať ako uvedomenie, všímavosť, otvorená pozornosť, bdelá pozornosť, vedomé pozorovanie. 
 

AKO KURZ PREBIEHA

Počas 8 týždňov prebieha 8 skupinových stretnutí v rozsahu 2 hodiny. Osvojíte si techniky rozvíjajúce sebauvedomenie, sústredenie, vyrovnanosť, trpezlivosť a také schopnosti mysle, ktoré vám umožnia zvládať náročné pracovné aj súkromné situácie (či už psychické ale aj fyzické). Súčasťou kurzu sú tzv. formálne cvičenia meditácie a tzv. neformálne cvičenia, ktoré spočívajú v aplikácii princípov sebauvedomenia pri bežných denných činnostiach.
Je to intenzívny kurz! nielen že dostanete nové nástroje počas 2 hodinového stretnutia, ale ste vedení, aby ste ich každý deň aplikovali v bežnom dni (rozumej domáce úlohy :) , je to 8 intenzívnych týždňov práce na sebe. Nikto iný to za vás nespraví “koľko úsilia do toho vložíte, toľko sa vám vráti späť”

“Až pri kurze v Plejs som bol schopný uviesť mindfulness do svojho života. Prežitie si kurzu je nutné, to knihy nedajú.” Stano, účastník kurzu mindfulness


LEKTORKA

:: MAYA NOVAKOVA :: zakladateľka centra Plejs, vedie meditácie a mindfulness kurzy (aktuálne už 13 kurz) , učí yin yogu vipassana

maya má 3 ročnú skúsenosť s vedením mindfulness kurzov aktuálne 13ty kurz, momentálne je v procese certifikácie MBSR v nemecku, maya má 10 ročnú osobnú meditačnú prax a 3 ročnú prax vo vedení meditačných ústraní pod supervíziou meditačného učiteľa dassana

absolvovala štvorročný výcvik v satiterapii, jednoročný výcvik v geštal koučingu a kurzy (yin yoga a hathajoga). je absolventka Sociálnej práce na Univerzite Komenského, počas ktorej sa venovala praxi práce s ľuďmi s duševnými problémami. v minulosti konzultantka pre rozvoj manažérov ADDA Consultants a ČSOB. 

Referencia na lektorku ::
“Maya nás viedla, no nechávala nám priestor nachádzať si to svoje dôležité a pristupovala k nám s pochopením a súcitom k nášmu snaženiu.” “Väčšinu času bola uvoľnená, vpsychickej pohode a snažila sa nehodnotiť a nesúdiť.”


ORGANIZAČNE

PODMIENKOU ÚČASTI NA KURZE je individuálne osobné stretnutie s lektorkou a zaplatenie zálohy, termín si dohodnete po prihlásení sa mailom (nechajte aj telefónne číslo ak máte otázky)

mindfulness kurz doobedný :: od 23.1. utorok 11:00 - 13:30 :: 150 - 200e

mindfulness kurz večerný :: od 5.2. streda 18:30 - 20.30 :: 200e

mindfulness kurz pre ľudí so sklerózou multiplex :: od 10.2. nedeľa 16:00 - 18:30 :: 30e (sponzorovaná cena vrámci výskumu)


REFERENCIE účastníkov

"Mindfulness skupinu odporúčam všetkým, ktorí chcú trocha "spomaliť", pozrieť sa na svoju vlastnú myseľ a popracovať na sebe "z vnútra....počuť príbehy ostatných a praktizovať s nimi mi pomohlo, hlavne počuť, že niekto to majú podobne ako ja." Jano / 25 rokov / IT sektor

“Ak ste aj doteraz seba a veci okolo seba nevnímali, alebo vnímali len vcelku klasicky - povrchne, po kurze už Vám toto hroziť nebude. A práve aj uvedomenie plynúce z praxe vedie k väčšiemu nadhľadu. A kto má väčší nadhľad, ten je vyrovnanejší a kľudnejší :-)” Jarko / 37 rokov / právnik

“Kurz mi dal nástroj na uvedenia sa do kľudu i v stresujúcich situáciach resp aspoň si uvedomenie toho nekľudu v tom danom momente :) Tiež mi dal nástroj na uvedenie úsmevu do dňa. A sú to metódy, ktoré sú udržateľné. Uvedomil som si, že veci i tie zlé i tie dobré prechádzajú, nie sú trvalé. Uvedomenie si vlastných stavov mysle v prítomnom momente." Stano / 35 rokov / Financie

“Nie je to katarzívny zážitok z náhleho sebapoznania, ale pomalá a hlboká zmena vnímania sveta a svojho života. Som vďačná za túto skúsenosť...kurz odštartoval moju denno-dennú snahu ukľudniť svoju myseľ, spomaliť sa, no najmä plnohodnotne vnímať” Tina / 32 rokov / CEO


PRINOSY KURZU podľa účastníkov ::

práca s emóciami ::
som k sebe láskavejší / už sa toľko nekritizujem / prestala som brať veci osobne / som asertívnejšia, bez vnútorného hnevu / nemám už potrebu zachraňovať druhých / som trpezlivejšia a beriem veci s rezervou / vyhla som sa akútnej depresii / naučila som sa byť s negatívnymi emociami

mindfulness nás robí šťastnejšími ::
je to ako návrat k životu pred 10timi rokmi, kedy som bola šťastná / priniesol zmierenie s tým ako to teraz mám /vychutnávam si maličkosti / keď som trčal 15min v aute, bol som nervózny, teraz aj 45min cestu do práce autom si vychutnávam

pokoj a spomalenie ::
prinieslo mi to úsmev do dňa a pokoj / myslela som si že ako riaditeľka musím byť nepokojná / priniesol mi život v tichu a pokoj / dokážem „odložiť „ myslenie / našla som pokoj v sebe,nepotrebujem nato vonkajšie okolnosti / zistila som že nemusím byť všade a relaxujem sama so sebou / dobre spím / “som menej unavená zo seba a svojich myšlienok”

prekopanie priorít ::
urobil som zmenu v pracovnom živote / poklesla závislosť na mobile / začal som vypúšťať prebytočné aktivity a zmysluplnejšie trávim čas

vplyv v práci ::
som sústredenejšia na to čo robím, nepreskakujem medzi úlohami / viem sa jasne a stručne vyjadriť / dokážem pustiť „svoje“ presvedčenie na porade a naozaj počúvať druhých / zameriavam sa na jednu vec ktorú robím

práca s telom ::
rýchlejšie sa uvoľním / fyzicky som menej stuhnutý / zvýšilo sa mi vnímanie tela / zvládam chronické bolesti lepšie, nepanikárim / zmizli mi exémy