Napíšte nám svoju otázku a odpovieme vám hneď ako budeme môcť. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Mindfulness

mindfulness pobyt s jogou

maya novakova

surya+kolaz.jpg

OFFLINE bez mobilov :: YIN YOGA :: MINDFULNESS :: MEDITACIA :: VIPASSANA :: MINDFULNESS ROZHOVORY :: SPOMALENIE :: ROZVOJ LÁSKAVOSTI A SÚCITU K SEBE

prídite si oddýchnuť na 4 dňový (3 noci) jogovo meditačný pobyt v krásnom tichom prostredí javorie na strednom slovensku s lektorkou mindfulness a yin yogy maya nováková

nechajte sa objať atmosférou ticha a pokoja, ktoré mindfulness meditácia a yin yoga prinášajú.

atmosféra tichécho JAVORIA centra vás pohostí chutnou vegetariánskou stravou, kde kuchárky tvoria umenie zmiešaním chutného a zdravého jedla.

ráno začneme jemnou mindfulness jogou a meditáciou. celodenný program budú sprevádzať techniky rozvíjania láskavosti a súcitu voči sebe a voči druhým, celý deň bude prepletaný mindfulness technikami. záver dňa nám spríjemní jemná utišujúca yin yoga s meditáciou láskavosti a súcitu. oddýchnete si .)

PRE KOHO
pobyt je vhodný aj absovlentov mindfulness kurzov pre pripomenutie techník mindfulness aj pre tých, či s mindfulness ešte nemajú skúsenosti. aj pre začiatočníkov v joge, yin yoga nie je náročná, je jemná, statická, ktorá pomáha nachvíľu zostať a vnímať, čo sa odohráva a natiahnuť telo.

2x denne joga, 2x denne meditácia, mindfulness technika

* YIN YOGA pokojná a statická forma jogy
* MINDFULNESS YOGA ranná, dynamickejšia ale rozvíjajúca spomalenie
* MINDFULNESS techniky počas dňa (všímavá chôdza, všímavé jedenie)
* PREDNÁŠKY k témam do života rozvíjanie láskavosti, rozvíjanie súcitu,
* MEDITACIA láskavosti a súcitu a vipassana
* VŠÍMAVÉ ROZHOVORY ako nástroj na rozvíjanie súcitného rozhovoru (základy a tréning)
* CHUTNÁ VEGETARIÁNSKA STRAVA
* OFFLINE budeme bez mobilov (detox), ktorý si účastníci veľmi pochvaľujú


PRE KOHO
* aj pre úplných začiatočníkov v joge (pozície nie sú náročné a netreba byť dopredu rozťahaný)
* pre všetkých, ktorí si chcú oddýchnuť a vypnúť
* aj pre absovlentov mindfulness kurzov pre pripomenutie techník mindfulness (aj pre tých, čo s mindfulness ešte nemajú skúsenosti .)


LEKTORKA :: maya nováková (certifikovaná yin yoga lektorka, mindfulness lektorka a meditačná inštruktorka)
maya založila centrum PLEJS v Bratislave :: www.plejs.sk

kedy :: 4. - 7. júl
miesto :: JAVORIE MEDITACNÉ CENTRUM www.javorie.com
cena :: 170e plná penzia a ubytovanie (štvrtok večer - nedeľa obed)
prihlasovanie :: na info@plejs.sk (počet miest je obmedzený na 15, minimum je 8 ľudí, ak sa nenazbierame, tak si vyhradzujeme právo pobyt zrušiť .)

chcem byť mindfulness lektorom workshop

maya novakova

workshop pre tých, ktorí chcú byť mindfulness lektormi, na workshope dostanete informácie

1. kde sa dá získať certifikát mindfulness lektora
2. aké sú podmienky pre štúdium a ako štúdium prebieha
3. ukážka materiálov (písomných)
4. odporúčaná literatúra pre samostatné štúdium

zažijete tiež základné mindfulness techniky a zmysel ich používania

1. bodyscan
2. mindfulness meditácia
3. hrozienková meditácia

na záver bude priestor na diskusiu a otázky

lektorka :: maya nováková
maya je v procese certifikácie MBSR (mindfulness-based stress reduction) v berlíne. mindfulness kurzy realizuje na slovensku už 3 roky, dokopy realizovala cca 12 kurzov. jej kurz absolvovali aj psychologovia, psychoterapeuti, psychiatri. meditačnej praxi mindfulness meditácii sa venuje už 11 rokov. založila centrum Plejs - silent plejs for mindfulness. pracuje pod supervíziou meditačných učiteľov.

ORGANIZAČNE :: 

rozsah :: 4 hod
datum konania :: 2. decembra o 10:00
počet ľudí :: max 10
cena :: 70e
lektorka :: maya nováková (s 3 ročnou skúsenosťou s vedením mindfulness kurzov aktuálne 10ty kurz, v procese certifikácie MBSR v nemecku, s 10 ročnou meditačnou praxou pod supervíziou meditačného učiteľa dassana)

YIN YOGA VIPASSANA (MINDFULNESS) KURZ

maya novakova

joga foto.jpg

:: YIN YOGA :: MEDITACIA :: LÁSKAVÁ VŠÍMAVOSŤ :: VIPASSANA :: MINDFULNESS

YIN YOGA VIPASSANA je prepojenie yin yogy a meditácie vipassana, kde meditácia je priamo prenesená a rozvíjaná pri cvičení asán. “zážitok mysle“ na hodine yogy. z dnešných hodín yogy sa vytráca všímavé prevedenie cvičenia yogy a ak aj robíme hodinu s plnou všímavosťou sústreďujeme sa viac na telo ako na myseľ. akú rolu ale zohráva myseľ pri cvičení možete objaviť cez tento kurz. naučíme sa objavovať ČO ROBÍ MYSEĽ ako sa presúva, ako reaguje, ako sami k sebe pristupujeme, čo nie/sme “ja”

ide o vzdelávací kurz v malom kolektíve 6 ľudí, ktorý pozostáva z dvoch modulov 2x 8 stretnutí ::

PRVÝ MODUL :: YIN YOGA POKOJNEJ MYSLE :: 8 stretnutí

ide o modul YIN YOGA MINDFULNESS/YIN YOGA POKOJNEJ MYSLE, ktorý sa zameriava na rozvoj nevyhnutného postoja LÁSKAVEJ VŠÍMAVOSTI. tento kurz spája rozvoj dvoch zručností :: láskavej dobrotivosti (mettá) a všímavosti (sati/mindfulnes). mindfulness je v preklade uvedomenie, všímavosť, bdelá pozornosť.

DRUHÝ MODUL :: YIN YOGA VIPASSANA :: 8 stretnutí

na tento modul je možné sa prihlásiť až po absolvovaní prvého modulu, ktorý vytvára základy pre ľahšie dotýkanie sa náročnejších tém meditačnej praxe. je to začiatok cesty k vhľadom (vipassana) pretože myseľ nemožeme nútiť, ale možme ju podporiť vhodnými podmienkami a nadobudnutými zručnosťami.

tento kurz a jeho štruktúra vás bude viesť ku ZMENE V ŽIVOTE, nie je to iba cvičenie yogy na podložke, ale pomalé zavádzanie zmien. podporí vašu samostatnosť a naučíte sa cítiť sami čo potrebujete. avšak veľmi záleží koľko úsilia venujete aj námetom na domácu prax, pretože lektor to za vás na hodine nespraví :)

čo môže byť PRÍNOSOM KURZU do vašich životov ::
PRVÝ MODUL

  • rozvinúť citlivosť na vlastné limity (odhaliť neustály výkon, sebakritiku)

  • podporiť láskavosť k sebe a druhým

  • mať sa rada bezpodmienečne

  • naučiť sa vychutnávať maličkosti a radovať sa z toho čo už je a nie čo bolo/bude

  • spomalenie a pokoj do bežného života

DRUHÝ MODUL

  • rozvinúť schopnosť byť pozorovateľom toho čo je v danom momente, či je to príjemné alebo nepríjemné

  • podporiť múdrosť a súcit k sebe a druhým

  • nahliadnutie na bolesť (mentálnu aj telesnú) a ako s ňou narábať

BONUS KURZU
* audio nahrávky na domácu prax
* námety na rozvoj láskavej všímavosti počas dňa
* malá intímna skupina 6 ľudí

AJ PRE ZAČIATOČNIKOV
YIN YOGA je vzácna svojou jednoduchosťou, nepotrebujete poznať yogové asány ani byť dopredu roztiahnutí, cvičia aj starí ľudia aj ľudia s telesným hendikepom...STAČI BYŤ V DANOM MOMENTE PRI TOM, ČO ROBITE :)

kurzy sú určené pre laickú verejnosť, kurzy nie sú určené pre lektorov/vzdelávačov (jogových, mindfulness, psychoterapeutov) pre jogalektorov ponúkame odborné vzdelávacie kurzy, najbližšie november 2019

LEKTORKA maya nováková

zakladateľka centra plejs pre mindfulness a meditáciu v roku 2015. certifikovaná lektorka yin yogy (2014 yin yoga jo phee a joe burnett 200h RYT, 2018 myofascial yin yoga jo phee 65h RYT, 2019 insight yoga sarah powers 70hh RYT) a certifikovaná lektorka mindfulness (MBSR berlin 2018 - 2019) a meditačná učiteľka od roku 2013 pod vedením meditačných učiteľov jindra vaňková a bývalého malejského mnícha dassana. maya je tvorca vzdelávacích programov yin yogy zameranej na prácu s myseľou, pre bežnú verejnosť aj odbornú verejnosť:: yin yoga pokojnej mysle, yin yoga vipassana, yin yoga mindfulness. už 4 roky vzdeláva aj jogových lektorov aj psychologov v yin yoge a meditácii.

AKTUALNE TERMINY pozri úvodnú stránku webstránky

Mindfulness kurz 8 týždňov

maya novakova


Medzi stimulom a reakciou je priestor. V tomto priestore leží naša sloboda a naša schopnosť zvoliť si ako budeme reagovať
— VIKTOR FRANKL

AKO MINDFULNESS POMAHA

Na základe všímavému pozorovaniu dochádza k porozumeniu súvislostí medzi myšlienkami, pocitmi telesnými a správaním a porozumeniu javom (najmä že sú všetky pominuteľné). Dokážeme pochopiť, že určitý obsah myšlienok nie je objektívnym popisom skutočnosti, ale je ovplyvnený mojimi predchádzajúcimi skúsenosťami, aktuálnym prežívaním, fantáziami, že myšlienky a telesné pocity sú proceesy, ktoré majú svoje príčiny, začiatok, priebeh a koniec.

Všímavosť ako zručnosť, ktorá rozvíja nehodnotiaci postoj (pozícia nestranného pozorovateľa) umožňuje získanie primeraného odstupu od emočne nabitých obsahov. Tento odstup prináša úľavu a umožňuje priestor na vedomú a rozhodnú reakciu bez toho aby sme reagovali automatickými naučenými vzorcami správania sa.

Vystavovanie sa nepríjemným pocitom v kombinácii s nehodnotiacim postojom, neusilujúcim, čo podporuje emočnú rovnováhu tým, že sú emócie povšimnuté, rozpoznané, pomenované a akceptované.

POJEM MINDFULNESS
Mindfulness je významným fenoménom v západnej psychologii a psychoterapii. Mindfulness je pôvodne inšpirovaná buddhistickou psychológiou (v páli jazyku sati).
Do slovenčiny môžeme mindfulness prekladať ako uvedomenie, všímavosť, otvorená pozornosť, bdelá pozornosť, vedomé pozorovanie. 
 

AKO KURZ PREBIEHA

Počas 8 týždňov prebieha 8 skupinových stretnutí v rozsahu 2 hodiny. Osvojíte si techniky rozvíjajúce sebauvedomenie, sústredenie, vyrovnanosť, trpezlivosť a také schopnosti mysle, ktoré vám umožnia zvládať náročné pracovné aj súkromné situácie (či už psychické ale aj fyzické). Súčasťou kurzu sú tzv. formálne cvičenia meditácie a tzv. neformálne cvičenia, ktoré spočívajú v aplikácii princípov sebauvedomenia pri bežných denných činnostiach.
Je to intenzívny kurz! nielen že dostanete nové nástroje počas 2 hodinového stretnutia, ale ste vedení, aby ste ich každý deň aplikovali v bežnom dni (rozumej domáce úlohy :) , je to 8 intenzívnych týždňov práce na sebe. Nikto iný to za vás nespraví “koľko úsilia do toho vložíte, toľko sa vám vráti späť”

“Až pri kurze v Plejs som bol schopný uviesť mindfulness do svojho života. Prežitie si kurzu je nutné, to knihy nedajú.” Stano, účastník kurzu mindfulness


LEKTORKA

:: MAYA NOVAKOVA :: zakladateľka centra Plejs, vedie meditácie a mindfulness kurzy (aktuálne už 13 kurz) , učí yin yogu vipassana

maya má 3 ročnú skúsenosť s vedením mindfulness kurzov aktuálne 13ty kurz, momentálne je v procese certifikácie MBSR v nemecku, maya má 10 ročnú osobnú meditačnú prax a 3 ročnú prax vo vedení meditačných ústraní pod supervíziou meditačného učiteľa dassana

absolvovala štvorročný výcvik v satiterapii, jednoročný výcvik v geštal koučingu a kurzy (yin yoga a hathajoga). je absolventka Sociálnej práce na Univerzite Komenského, počas ktorej sa venovala praxi práce s ľuďmi s duševnými problémami. v minulosti konzultantka pre rozvoj manažérov ADDA Consultants a ČSOB. 

Referencia na lektorku ::
“Maya nás viedla, no nechávala nám priestor nachádzať si to svoje dôležité a pristupovala k nám s pochopením a súcitom k nášmu snaženiu.” “Väčšinu času bola uvoľnená, vpsychickej pohode a snažila sa nehodnotiť a nesúdiť.”


ORGANIZAČNE

PODMIENKOU ÚČASTI NA KURZE je individuálne osobné stretnutie s lektorkou a zaplatenie zálohy, termín si dohodnete po prihlásení sa mailom (nechajte aj telefónne číslo ak máte otázky)

mindfulness kurz doobedný :: od 23.1. utorok 11:00 - 13:30 :: 150 - 200e

mindfulness kurz večerný :: od 5.2. streda 18:30 - 20.30 :: 200e

mindfulness kurz pre ľudí so sklerózou multiplex :: od 10.2. nedeľa 16:00 - 18:30 :: 30e (sponzorovaná cena vrámci výskumu)


REFERENCIE účastníkov

"Mindfulness skupinu odporúčam všetkým, ktorí chcú trocha "spomaliť", pozrieť sa na svoju vlastnú myseľ a popracovať na sebe "z vnútra....počuť príbehy ostatných a praktizovať s nimi mi pomohlo, hlavne počuť, že niekto to majú podobne ako ja." Jano / 25 rokov / IT sektor

“Ak ste aj doteraz seba a veci okolo seba nevnímali, alebo vnímali len vcelku klasicky - povrchne, po kurze už Vám toto hroziť nebude. A práve aj uvedomenie plynúce z praxe vedie k väčšiemu nadhľadu. A kto má väčší nadhľad, ten je vyrovnanejší a kľudnejší :-)” Jarko / 37 rokov / právnik

“Kurz mi dal nástroj na uvedenia sa do kľudu i v stresujúcich situáciach resp aspoň si uvedomenie toho nekľudu v tom danom momente :) Tiež mi dal nástroj na uvedenie úsmevu do dňa. A sú to metódy, ktoré sú udržateľné. Uvedomil som si, že veci i tie zlé i tie dobré prechádzajú, nie sú trvalé. Uvedomenie si vlastných stavov mysle v prítomnom momente." Stano / 35 rokov / Financie

“Nie je to katarzívny zážitok z náhleho sebapoznania, ale pomalá a hlboká zmena vnímania sveta a svojho života. Som vďačná za túto skúsenosť...kurz odštartoval moju denno-dennú snahu ukľudniť svoju myseľ, spomaliť sa, no najmä plnohodnotne vnímať” Tina / 32 rokov / CEO


PRINOSY KURZU podľa účastníkov ::

práca s emóciami ::
som k sebe láskavejší / už sa toľko nekritizujem / prestala som brať veci osobne / som asertívnejšia, bez vnútorného hnevu / nemám už potrebu zachraňovať druhých / som trpezlivejšia a beriem veci s rezervou / vyhla som sa akútnej depresii / naučila som sa byť s negatívnymi emociami

mindfulness nás robí šťastnejšími ::
je to ako návrat k životu pred 10timi rokmi, kedy som bola šťastná / priniesol zmierenie s tým ako to teraz mám /vychutnávam si maličkosti / keď som trčal 15min v aute, bol som nervózny, teraz aj 45min cestu do práce autom si vychutnávam

pokoj a spomalenie ::
prinieslo mi to úsmev do dňa a pokoj / myslela som si že ako riaditeľka musím byť nepokojná / priniesol mi život v tichu a pokoj / dokážem „odložiť „ myslenie / našla som pokoj v sebe,nepotrebujem nato vonkajšie okolnosti / zistila som že nemusím byť všade a relaxujem sama so sebou / dobre spím / “som menej unavená zo seba a svojich myšlienok”

prekopanie priorít ::
urobil som zmenu v pracovnom živote / poklesla závislosť na mobile / začal som vypúšťať prebytočné aktivity a zmysluplnejšie trávim čas

vplyv v práci ::
som sústredenejšia na to čo robím, nepreskakujem medzi úlohami / viem sa jasne a stručne vyjadriť / dokážem pustiť „svoje“ presvedčenie na porade a naozaj počúvať druhých / zameriavam sa na jednu vec ktorú robím

práca s telom ::
rýchlejšie sa uvoľním / fyzicky som menej stuhnutý / zvýšilo sa mi vnímanie tela / zvládam chronické bolesti lepšie, nepanikárim / zmizli mi exémy