Napíšte nám svoju otázku a odpovieme vám hneď ako budeme môcť. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Mindfulness

mindfulness pobyt s jogou

maya novakova

surya+kolaz.jpg

OFFLINE bez mobilov :: YIN YOGA :: MINDFULNESS :: MEDITACIA :: VIPASSANA :: MINDFULNESS ROZHOVORY :: SPOMALENIE :: ROZVOJ LÁSKAVOSTI A SÚCITU K SEBE

prídite si oddýchnuť na 4 dňový (3 noci) jogovo meditačný pobyt v krásnom tichom prostredí javorie na strednom slovensku s lektorkou mindfulness a yin yogy maya nováková

nechajte sa objať atmosférou ticha a pokoja, ktoré mindfulness meditácia a yin yoga prinášajú.

atmosféra tichécho JAVORIA centra vás pohostí chutnou vegetariánskou stravou, kde kuchárky tvoria umenie zmiešaním chutného a zdravého jedla.

ráno začneme jemnou mindfulness jogou a meditáciou. celodenný program budú sprevádzať techniky rozvíjania láskavosti a súcitu voči sebe a voči druhým, celý deň bude prepletaný mindfulness technikami. záver dňa nám spríjemní jemná utišujúca yin yoga s meditáciou láskavosti a súcitu. oddýchnete si .)

PRE KOHO
pobyt je vhodný aj absovlentov mindfulness kurzov pre pripomenutie techník mindfulness aj pre tých, či s mindfulness ešte nemajú skúsenosti. aj pre začiatočníkov v joge, yin yoga nie je náročná, je jemná, statická, ktorá pomáha nachvíľu zostať a vnímať, čo sa odohráva a natiahnuť telo.

2x denne joga, 2x denne meditácia, mindfulness technika

* YIN YOGA pokojná a statická forma jogy
* MINDFULNESS YOGA ranná, dynamickejšia ale rozvíjajúca spomalenie
* MINDFULNESS techniky počas dňa (všímavá chôdza, všímavé jedenie)
* PREDNÁŠKY k témam do života rozvíjanie láskavosti, rozvíjanie súcitu,
* MEDITACIA láskavosti a súcitu a vipassana
* VŠÍMAVÉ ROZHOVORY ako nástroj na rozvíjanie súcitného rozhovoru (základy a tréning)
* CHUTNÁ VEGETARIÁNSKA STRAVA
* OFFLINE budeme bez mobilov (detox), ktorý si účastníci veľmi pochvaľujú


PRE KOHO
* aj pre úplných začiatočníkov v joge (pozície nie sú náročné a netreba byť dopredu rozťahaný)
* pre všetkých, ktorí si chcú oddýchnuť a vypnúť
* aj pre absovlentov mindfulness kurzov pre pripomenutie techník mindfulness (aj pre tých, čo s mindfulness ešte nemajú skúsenosti .)


LEKTORKA :: maya nováková (certifikovaná yin yoga lektorka, mindfulness lektorka a meditačná inštruktorka)
maya založila centrum PLEJS v Bratislave :: www.plejs.sk

kedy :: 4. - 7. júl
miesto :: JAVORIE MEDITACNÉ CENTRUM www.javorie.com
cena :: 170e plná penzia a ubytovanie (štvrtok večer - nedeľa obed)
prihlasovanie :: na info@plejs.sk (počet miest je obmedzený na 15, minimum je 8 ľudí, ak sa nenazbierame, tak si vyhradzujeme právo pobyt zrušiť .)

chcem byť mindfulness lektorom workshop

maya novakova

workshop pre tých, ktorí chcú byť mindfulness lektormi, na workshope dostanete informácie

1. kde sa dá získať certifikát mindfulness lektora
2. aké sú podmienky pre štúdium a ako štúdium prebieha
3. ukážka materiálov (písomných)
4. odporúčaná literatúra pre samostatné štúdium

zažijete tiež základné mindfulness techniky a zmysel ich používania

1. bodyscan
2. mindfulness meditácia
3. hrozienková meditácia

na záver bude priestor na diskusiu a otázky

lektorka :: maya nováková
maya je v procese certifikácie MBSR (mindfulness-based stress reduction) v berlíne. mindfulness kurzy realizuje na slovensku už 3 roky, dokopy realizovala cca 12 kurzov. jej kurz absolvovali aj psychologovia, psychoterapeuti, psychiatri. meditačnej praxi mindfulness meditácii sa venuje už 11 rokov. založila centrum Plejs - silent plejs for mindfulness. pracuje pod supervíziou meditačných učiteľov.

ORGANIZAČNE :: 

rozsah :: 4 hod
datum konania :: 2. decembra o 10:00
počet ľudí :: max 10
cena :: 70e
lektorka :: maya nováková (s 3 ročnou skúsenosťou s vedením mindfulness kurzov aktuálne 10ty kurz, v procese certifikácie MBSR v nemecku, s 10 ročnou meditačnou praxou pod supervíziou meditačného učiteľa dassana)

YIN YOGA MINDFULNESS VIPASSANA kurz 9 týždňov

maya novakova

joga foto.jpg

YIN YOGA :: VIPASSANA :: MINDFULNESS :: MEDITACIA:: TICHO :: SPOMALENIE

yin yoga vipassana je prepojenie yin yogy a meditácie, kde meditácia bude priamo prenesená a rozvíjaná pri práci s telom. pôjde o vzdelávací kurz v malom kolektíve 6 ľudí, ktorý pozostáva z 9 stretnutí

YIN YOGA MINDFULNESS KURZ prepája jednoduché statické asány s mindfulness meditačnými technikami, ktoré prinášajú upokojenie nielen na jogovej podložke. mindfulness je v preklade uvedomenie, všímavosť, bdelá pozornosť, ktorou sa učíte rozvíjať šťastnejší a pokojnejší život.

tento kurz a jeho štruktúra vás bude viesť ku ZMENE V ŽIVOTE, nie je to iba cvičenie jogy na podložke, ale pomalé zavádzanie zmien. záleží koľko úsilia venujete aj námetom na domácu prax.to čo môže byť PRÍNOSOM KURZU do vašich životov ::

* spomalenie a pokoj do bežného života
* samostatnosť, naučíte sa cítiť sami čo potrebujete :)
* naučiť sa vychutnávať maličkosti a radovať sa z toho čo už je a nie čo bolo/bude
* rozvinúť schopnosť byť pozorovateľom toho čo je v danom momente, či je to príjemné alebo nepríjemné
* relaxáciu zavediete do každodennosti
* nahliadnutie na bolesť (mentálnu aj telesnú) a ako s ňou narábať
* rozvinúť citlivosť na vlastné limity (odhaliť neustály výkon, sebakritiku)

BONUS KURZU
* audio nahrávky na domácu prax
* námety na rozvoj všímavosti počas dňa
* malá intímna skupina 6 ľudí

AJ PRE ZAČIATOČNIKOV
YIN YOGA je vzácna svojou jednoduchosťou, nepotrebujete poznať jogové asány ani byť dopredu roztiahnutí, cvičia aj starí ľudia aj ľudia s telesným hendikepom...STAČI BYŤ V DANOM MOMENTE PRI TOM, ČO ROBITE :) nejde o odborný vzdelávací kurz, ale zážitkový kurz pre verejnosť. pre jogalektorov ponúkame odborné kurzy yin yogy.

ZOSTAVY yin yogy budú zamerané na :: uvoľnenie chrbáta :: hornej časti tela (hrudník, ramená) :: podbruška a bedier (vhodné aj pre menštruačné bolesti) :: stretch hamstringov (zadné strany nôh) 

ORGANIZAČNÉ

rozsah :: 9 stretnutí
datum konania :: 10. septembra - 19. novembra
počet ľudí :: 6
cena :: 135e
lektorka :: maya nováková (certifikovaná lektorka yin yogy 265h RYT, s 3 ročnou skúsenosťou s vedením mindfulness kurzov aktuálne 10ty kurz, v procese certifikácie MBSR v nemecku, s 10 ročnou meditačnou praxou pod supervíziou meditačného učiteľa dassana)

Mindfulness vo vzťahoch kurz 8 týždňov

maya novakova


udržiavanie všímavosti vo vzťahu k druhému človeku vedie k porozumeniu sebe a k empatii k druhým

kurz na báze pravidelného stretávania sa (2 hodiny) a trénovania mindful (všímavých) rozhovorov v uzavretej skupine

PRÍNOSY KURZU PODĽA ÚČASTNÍKOV ::

* získanie empatie k sebe :: mám láskavejší prístup k sebe - vnútornú komunikáciu so sebou, rozvíjam súcit sama k sebe...
* pokoj a nadhľad do bežných dní :: “pomohol mi získať v každodennom fungovaní viac pokoja a nadhľadu, a umožniť si lepšie uvedomiť veci, ktoré sa dejú “za behu”
* rozvíjanie empatického a láskavého rozhovoru :: “začal som viac počúvať a menej sa snažiť radiť ľuďom”
* porozumenie súcitu :: “pomaly začínam chápať rozdiel medzi súcitom a ľútosťou, či už voči sebe, alebo ostatným”
* nácvik zručnosti pre zažívanie viac spojenia vo vzťahoch :: “mal som veľmi dôverný rozhovor s kamarátkou, ktorý by bez kurzu nevznikol” “som úprimnejší a otvorenejší s osobnými témami”
* nástroje na pretvorenie komunikačných zvykov :: “objavujem komunikačné návyky, ktoré by som po tomto kurze vedel vylepšiť a snažím sa pracovať na nich”
* jasné vnímanie svojich potrieb :: “viac sa spájam so sebou, učím sa počúvať svoje telo, vnímať pocity, ktoré mám, som viac citlivá na to, čo sa mi deje na fyzickej úrovni”
* nácvik efektívneho riešenia konfliktov :: “konflikt trvá kratšie”


ČO JE NENASILNA KOMUNIKCIA...ČO JE MINDFULNESS

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA (NVC) je prirodzenou súčasťou každej praxe mindfulness. Mindfulness privádza ľudí do prítomnosti potrebnej nato, aby sme si mohli uvedomiť spôsob akým premýšľame a vyjadrujeme sa. Nenásilná komunikácia poskytuje praktické nástroje na využitie podmienok vytvorených praxou mindfulness s cieľom komunikovať úprimne a so záujmom o potreby druhých. 

Do slovenčiny môžeme MINDFULNESS prekladať ako uvedomenie, všímavosť, otvorená pozornosť, bdelá pozornosť, vedomé pozorovanie.  Techniky mindfulness sú neoddeliteľnou súčasťou kurzu, obohacujú komunikáciu o rozvoj láskavosti k sebe, rozvoj súcitu, ale tiež rozvoj sústredenia a schopnosť rozpoznávať pocity.


AKO KURZ PREBIEHA


Počas 8 týždňov prebieha 7 skupinových stretnutí v rozsahu 2 hodiny a jedno úvodné 4 - 6 hodinové stretnutie.
V priebehu 8 stretnutí v uzavretej skupine preskúmame naše zámery z ktorých komunikujeme. V dôvernej atmosfére budeme pravidelne cvičiť empatický rozhovor až sa nám stane prirodzený. Nájdeme odvahu zmeniť komunikačné zvyky. 
Neoddeliteľnou súčasťou nám budú techniky mindfulness pre podporu vnútorného dialógu a techniky nenásilnej komunikácie pre podporu dialógu s druhým.

“.... vytvoríme priestor pre zažívanie prítomnosti, bez potreby vyriešiť situácie, ale skúsiť “iba byť” súčasťou empatického spojenia v rozhovore” 

NAPLŇ JEDNÉHO STRETNUTIA ::

* tematické zameranie každého stretnutia
* vedená, tichá reflexia na preskúmanie myšlienok a emócií
* meditácia ako podklad pre stíšenie a naladenie sa
* cvičenie 1:1 alebo v malých skupinkách
* návrh praxe na domov (vrátane nahrávok)


TÉMY STRETNUTÍ
1. Úvodné  stretnutie - čo je empatický rozhovor, čo je mindfulness, rozvoj empatie k sebe, meditačná inštrukcia
2. stretnutie - prekuknutie hodnotení a náhľad na myšlienky
3. stretnutie - hlbšie porozumenie pocitov
4. stretnutie - rozpoznávanie potrieb a ich pomenovanie
5. stretnutie - ako sa úprimne vyjadriť v náročných situáciách
6. stretnutie - prehĺbenie porozumenia v náročných situáciách  a rozvoj empatie k druhým
7. stretnutie - zhrnutie a uzavretie naučeného


PRE KOHO


* pre širokú verejnosť aj bez základov mindfulness a nenásilnej komunikácie
* pre tých, ktorí majú záujem osvojiť si princípy vedomej a nenásilnej komunikácie a začať ich prakticky rozvíjať a používať v každodennom živote
* pre tých, ktorých ktorí majú záujem si osvojiť zručnosť mindfulness (všímavosť)


final_maya3.jpg

LEKTORKA :: MAYA NOVAKOVA
Zakladateľka centra Plejs, lektorka mindfulness kurzov, inštruktorka meditácií a yin yogy.
Maya vedie meditačné skupiny a mindfulness kurzy v centre Plejs, pomáha organizovať prednášky s meditačnými učiteľmi na Slovensku v spolupráci s budhistickou neziskovou organizáciou Sati Slovensko. Absolvovala kurz satiterapie, kurz geštaltkoučingu, kurz yin yogy a hatha yogy avšak najväčším prínosom boli 5 týždňové meditačné pobyty na Sri Lanke.

ivan final.jpg

LEKTOR :: IVAN VYSKOČIL
Psychoterapeut s láskou k mindfulness
Ivan sa naplno venuje terapeutickej praxi, vedie komunikačné kurzy so zameraním na využitie v rodičovstve a rodine. Ivan sa s Nenásilnou komunikáciou oboznámil počas 5 ročného psychoterapeutického výcviku, pre jej jednoduchosť a účinnosť ju využíva aj počas terapií a kurzov.
 


ORGANIZAČNE

rozsah :: 8 stretnutí po 2,5 hodiny
datum konania :: pripravujeme na rok 2019, prihlasovať sa môžete už teraz
počet ľudí :: 10
cena :: 200e
lektorka :: maya nováková a ivan vyskočil
 

Mindfulness kurz 8 týždňov

maya novakova


Medzi stimulom a reakciou je priestor. V tomto priestore leží naša sloboda a naša schopnosť zvoliť si ako budeme reagovať
— VIKTOR FRANKL

AKO MINDFULNESS POMAHA

Na základe všímavému pozorovaniu dochádza k porozumeniu súvislostí medzi myšlienkami, pocitmi telesnými a správaním a porozumeniu javom (najmä že sú všetky pominuteľné). Dokážeme pochopiť, že určitý obsah myšlienok nie je objektívnym popisom skutočnosti, ale je ovplyvnený mojimi predchádzajúcimi skúsenosťami, aktuálnym prežívaním, fantáziami, že myšlienky a telesné pocity sú proceesy, ktoré majú svoje príčiny, začiatok, priebeh a koniec.

Všímavosť ako zručnosť, ktorá rozvíja nehodnotiaci postoj (pozícia nestranného pozorovateľa) umožňuje získanie primeraného odstupu od emočne nabitých obsahov. Tento odstup prináša úľavu a umožňuje priestor na vedomú a rozhodnú reakciu bez toho aby sme reagovali automatickými naučenými vzorcami správania sa.

Vystavovanie sa nepríjemným pocitom v kombinácii s nehodnotiacim postojom, neusilujúcim, čo podporuje emočnú rovnováhu tým, že sú emócie povšimnuté, rozpoznané, pomenované a akceptované.

POJEM MINDFULNESS
Mindfulness je významným fenoménom v západnej psychologii a psychoterapii. Mindfulness je pôvodne inšpirovaná buddhistickou psychológiou (v páli jazyku sati).
Do slovenčiny môžeme mindfulness prekladať ako uvedomenie, všímavosť, otvorená pozornosť, bdelá pozornosť, vedomé pozorovanie. 
 

AKO KURZ PREBIEHA

Počas 8 týždňov prebieha 8 skupinových stretnutí v rozsahu 2 hodiny. Osvojíte si techniky rozvíjajúce sebauvedomenie, sústredenie, vyrovnanosť, trpezlivosť a také schopnosti mysle, ktoré vám umožnia zvládať náročné pracovné aj súkromné situácie (či už psychické ale aj fyzické). Súčasťou kurzu sú tzv. formálne cvičenia meditácie a tzv. neformálne cvičenia, ktoré spočívajú v aplikácii princípov sebauvedomenia pri bežných denných činnostiach.
Je to intenzívny kurz! nielen že dostanete nové nástroje počas 2 hodinového stretnutia, ale ste vedení, aby ste ich každý deň aplikovali v bežnom dni (rozumej domáce úlohy :) , je to 8 intenzívnych týždňov práce na sebe. Nikto iný to za vás nespraví “koľko úsilia do toho vložíte, toľko sa vám vráti späť”

“Až pri kurze v Plejs som bol schopný uviesť mindfulness do svojho života. Prežitie si kurzu je nutné, to knihy nedajú.” Stano, účastník kurzu mindfulness


LEKTORKA

:: MAYA NOVAKOVA :: zakladateľka centra Plejs, vedie meditácie a mindfulness kurzy (aktuálne už 13 kurz) , učí yin yogu vipassana

maya má 3 ročnú skúsenosť s vedením mindfulness kurzov aktuálne 13ty kurz, momentálne je v procese certifikácie MBSR v nemecku, maya má 10 ročnú osobnú meditačnú prax a 3 ročnú prax vo vedení meditačných ústraní pod supervíziou meditačného učiteľa dassana

absolvovala štvorročný výcvik v satiterapii, jednoročný výcvik v geštal koučingu a kurzy (yin yoga a hathajoga). je absolventka Sociálnej práce na Univerzite Komenského, počas ktorej sa venovala praxi práce s ľuďmi s duševnými problémami. v minulosti konzultantka pre rozvoj manažérov ADDA Consultants a ČSOB. 

Referencia na lektorku ::
“Maya nás viedla, no nechávala nám priestor nachádzať si to svoje dôležité a pristupovala k nám s pochopením a súcitom k nášmu snaženiu.” “Väčšinu času bola uvoľnená, vpsychickej pohode a snažila sa nehodnotiť a nesúdiť.”


ORGANIZAČNE

PODMIENKOU ÚČASTI NA KURZE je individuálne osobné stretnutie s lektorkou a zaplatenie zálohy, termín si dohodnete po prihlásení sa mailom (nechajte aj telefónne číslo ak máte otázky)

mindfulness kurz doobedný :: od 23.1. utorok 11:00 - 13:30 :: 150 - 200e

mindfulness kurz večerný :: od 5.2. streda 18:30 - 20.30 :: 200e

mindfulness kurz pre ľudí so sklerózou multiplex :: od 10.2. nedeľa 16:00 - 18:30 :: 30e (sponzorovaná cena vrámci výskumu)


REFERENCIE účastníkov

"Mindfulness skupinu odporúčam všetkým, ktorí chcú trocha "spomaliť", pozrieť sa na svoju vlastnú myseľ a popracovať na sebe "z vnútra....počuť príbehy ostatných a praktizovať s nimi mi pomohlo, hlavne počuť, že niekto to majú podobne ako ja." Jano / 25 rokov / IT sektor

“Ak ste aj doteraz seba a veci okolo seba nevnímali, alebo vnímali len vcelku klasicky - povrchne, po kurze už Vám toto hroziť nebude. A práve aj uvedomenie plynúce z praxe vedie k väčšiemu nadhľadu. A kto má väčší nadhľad, ten je vyrovnanejší a kľudnejší :-)” Jarko / 37 rokov / právnik

“Kurz mi dal nástroj na uvedenia sa do kľudu i v stresujúcich situáciach resp aspoň si uvedomenie toho nekľudu v tom danom momente :) Tiež mi dal nástroj na uvedenie úsmevu do dňa. A sú to metódy, ktoré sú udržateľné. Uvedomil som si, že veci i tie zlé i tie dobré prechádzajú, nie sú trvalé. Uvedomenie si vlastných stavov mysle v prítomnom momente." Stano / 35 rokov / Financie

“Nie je to katarzívny zážitok z náhleho sebapoznania, ale pomalá a hlboká zmena vnímania sveta a svojho života. Som vďačná za túto skúsenosť...kurz odštartoval moju denno-dennú snahu ukľudniť svoju myseľ, spomaliť sa, no najmä plnohodnotne vnímať” Tina / 32 rokov / CEO


PRINOSY KURZU podľa účastníkov ::

práca s emóciami ::
som k sebe láskavejší / už sa toľko nekritizujem / prestala som brať veci osobne / som asertívnejšia, bez vnútorného hnevu / nemám už potrebu zachraňovať druhých / som trpezlivejšia a beriem veci s rezervou / vyhla som sa akútnej depresii / naučila som sa byť s negatívnymi emociami

mindfulness nás robí šťastnejšími ::
je to ako návrat k životu pred 10timi rokmi, kedy som bola šťastná / priniesol zmierenie s tým ako to teraz mám /vychutnávam si maličkosti / keď som trčal 15min v aute, bol som nervózny, teraz aj 45min cestu do práce autom si vychutnávam

pokoj a spomalenie ::
prinieslo mi to úsmev do dňa a pokoj / myslela som si že ako riaditeľka musím byť nepokojná / priniesol mi život v tichu a pokoj / dokážem „odložiť „ myslenie / našla som pokoj v sebe,nepotrebujem nato vonkajšie okolnosti / zistila som že nemusím byť všade a relaxujem sama so sebou / dobre spím / “som menej unavená zo seba a svojich myšlienok”

prekopanie priorít ::
urobil som zmenu v pracovnom živote / poklesla závislosť na mobile / začal som vypúšťať prebytočné aktivity a zmysluplnejšie trávim čas

vplyv v práci ::
som sústredenejšia na to čo robím, nepreskakujem medzi úlohami / viem sa jasne a stručne vyjadriť / dokážem pustiť „svoje“ presvedčenie na porade a naozaj počúvať druhých / zameriavam sa na jednu vec ktorú robím

práca s telom ::
rýchlejšie sa uvoľním / fyzicky som menej stuhnutý / zvýšilo sa mi vnímanie tela / zvládam chronické bolesti lepšie, nepanikárim / zmizli mi exémy