Napíšte nám svoju otázku a odpovieme vám hneď ako budeme môcť. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Mindfulness

AKO MINDFULNESS POMAHA

Na základe všímavého pozorovania dochádza k porozumeniu súvislostí medzi myšlienkami, telesnými pocitmi a správaním a tiež k porozumeniu javom (najmä že sú všetky pominuteľné). Dokážeme pochopiť, že určitý obsah myšlienok nie je objektívnym popisom skutočnosti, ale je ovplyvnený našimi predchádzajúcimi skúsenosťami, aktuálnym prežívaním, fantáziami, že myšlienky a telesné pocity sú procesy, ktoré majú svoje príčiny, začiatok, priebeh a koniec.

Všímavosť ako zručnosť, ktorá rozvíja nehodnotiaci postoj (pozícia nestranného pozorovateľa) umožňuje získanie primeraného odstupu od emočne nabitých obsahov. Tento odstup prináša úľavu a umožňuje priestor na vedomú a rozhodnú reakciu bez toho aby sme reagovali automatickými naučenými vzorcami správania sa.

Vystavovanie sa nepríjemným pocitom v kombinácii s nehodnotiacim postojom, neusilujúcim, čo podporuje emočnú rovnováhu tým, že sú emócie povšimnuté, rozpoznané, pomenované a akceptované.

POJEM MINDFULNESS
Mindfulness je významným fenoménom v západnej psychologii a psychoterapii. Mindfulness je pôvodne inšpirovaná buddhistickou psychológiou (v páli jazyku sati). Do slovenčiny môžeme mindfulness prekladať ako uvedomenie, všímavosť, otvorená pozornosť, bdelá pozornosť, vedomé pozorovanie. 

 

 

MINDFULNESS KURZY V PLEJS

MINDFULNESS PRINOSY DO ŽIVOTA