Napíšte nám svoju otázku a odpovieme vám hneď ako budeme môcť. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

PRINOSY MINDFULNESS Z POHĽADU VEDY

Mindfulness

PRINOSY MINDFULNESS Z POHĽADU VEDY

maya novakova

Emócie (zvládanie emócií a menej stresu)

 • posilňuje schopnosť regulovať emócie, zvyšuje sebakontrolu a nadhľad nad situáciami, znižuje sa úroveň reflexívneho reagovania na podnety
 • zlepšuje schopnosť sebauvedomovania sa v danom momente, schopnosť rozlišovať medzi prežívaním tu a teraz a prežívaním minulých zážitkov
 • vytvára posun prežívania k pozitívnemu prežívaniu, tie situácie ktoré boli negatívne sú vnímané neutrálne a tie, ktoré boli vnímané ako neutrálne,bežné sa stali príjemnými, inak povedané“mať radosť z maličkostí”
 • znižuje úroveň úzkosti
 • posilňuje schopnosť narábať so stresom, zmena spôsobu reakcií na stres “nechám si čas aby som si veci premyslela a vcítim sa do druhých”

 

Práca (koncentrácia a kreativita)

 • buduje schopnosť zvýšenej koncentrácie na tú činnosť ktorú práve vykonávam (na jeden podnet) a schopnosť pri nej zotrvať bez vyrušení (vonkajších aj vnútorných)
 • zlepšuje schopnosť efektívneho rozhodovania sa (poňatie viac podnetov, schopnosť rýchleho rozhodovania, nadhľad v stiuácii)
 • podporuje schopnosť kreatívnejšieho myslenia, vyťahuje na povrch dobré nápady “dva z najdôležitejších nápadov, ktorými som prispel k projektu mi napadli po cvičení bdelej pozornosti” hovorí vývojár z Google
 • zvyšuje pracovnú efektivitu “Bill Duane,google vývojár, po kurze rozvoja bdelej pozornosti, sa rozhodol pracovať menej ako 4 hodiny denne, onedlho ho povýšili, vďaka tomu, že našiel nové spôsoby ako zrealizovať viac za kratší čas”
 • posilňuje sociálnych zručností “obchodný konzultant Blaise Pabon, sa stal dôveryhodnejší pre klientov, pokojnejšie pracuje s namietkami, hovorí o konkurentoch so súcitom, hovorí pravdu, získal si tak rešpekt klientov” hovorí zástupca Google

 

Telo (imunita a bolesť)

 • posilňuje imunitu, zvšením hladiny melatonínu
 • znižuje krvný tlak
 • podporuje schopnosť efektívne narábať s bolesťou

 

Sebarozvoj (sebapoznávanie a rozvoj empatie)

 • podporuje sebapoznanie vlastných emócií, schopnosť vnímať emóciu v okamihu, keď sa objavuje “schopnosť vnímať svoje kognitívne a emočné procesy vo veľmi vysokom rozlíšení z pohľadu tretej osoby, teda prúd svojich myšlienok a priebeh emócií” Meng Tan, vývojár z Google
 • zvyšuje sebavedomie, ktoré plynie zo schopnosti vnímať jasne a objektívne mentálne a emocionálne procesy
 • posilňuje schopnosť empatie (ako napr. schopnosť rozlišovať emócie podľa mimiky tváre) prostredníctvom sebapochopenia narastá aj pochopenie druhých