Napíšte nám svoju otázku a odpovieme vám hneď ako budeme môcť. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lektori

blanka krhlová

maya novakova

blanka krhlova

BLANKA KRHLOVÁ

blanka sa venuje kraniosakrálnej terapii už 10 rokov. prvý krát absolvovala výcvik v roku 2008 v bratislave pod vedením nijesha ulricha hesseho z USA. blanka vyskúšala rozličné smery – silvovu metódu, reiki, prácu s kyvadlom, bylinkami,
éterickými olejmi, jogu, rodinné konštelácie aj kineziológiu a meditácie rozličného druhu. keď sa ale stretla s kranio-sakrálnou terapiou, pochopila, že je to spôsob, ktorému sa chce naplno venovať. pomáha jej objavovať príčiny trápení.
blanka odišla zo zamestnania, naučila sa veľa o strave počas práce v predajni zdravej výživy. dnes sa venuje už len joge a kraniosakrálnej terapii, počas ktorej využíva všetky skúsenosti a znalosti získané z kurzov a hlavne vlastného života.
“ani neviem ako, stala sa zo mňa „linka dôvery“ pre mnohých, s ktorými som sa stretla.”

kraniosakrálna terapia
je regeneračná a relaxačná metóda, ktorá jemnou manipuláciou odstraňuje napätie
v centrálnej nervovej sústave a prináša úľavu a uzdravenie telu a mysli. na telesnej úrovni
pomáha uvoľňovať napätie a stuhnutie fascií. pomáha zbaviť sa nielen pohybových ale i mnohých somatických zdravotných
problémov aj dávneho pôvodu. podľa kraniosakrálnej terapie, fyzickému prejavu ochorenia predchádza dlhodobá disharmónia na jemnohmotnej úrovni. výsledkom terapie je zlepšenie vnútorného prostredia, uvoľnenie centrálneho nervového systému, podpora imunitného systému a hlbokému uvoľneniu.

ako terapia prebieha
kránioakrálny terapeut kladie dôraz na vysokú pozornosť a jemnosť v prístupe ku klientovi.
terapia sa robí na masérskom stole, počas ktorej ste oblečení. počas 60min vás bude terapeutka “masírovať” dotykmi. pri práci sa jemne dotýka ”masíruje” od nôh po hlavu. naciťovaním pulzácie mozgovo-miešnej
tekutiny terapeut cíti miesta, kde sú tkanivá stuhnuté a uvoľňuje ich.