Napíšte nám svoju otázku a odpovieme vám hneď ako budeme môcť. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Mindfulness picture predlžený.jpg

home

:: MAJ ::

5. mája :: mindfulness deň pre absolventov mindfulness kurzov (od 9:00 - 16.00)

5.mája :: hudobný koncert a yin yoga (cvičenie a koncert o 18:00 - 20:30)

14.mája - 2. júla :: ranná mindfulness yoga (utorok o 9:00 - 10:15)

15.mája - 19.júna :: zdravá chôdza s fyzioterapeutkou (kurz 6 stretnutí streda o 17:00)

16.mája - 20.júna :. zdravé dýchanie s fyzioterapeutkou (kurz 6 stretnutí štvrtok 17:00)

6.mája - 8.júla :: yin yoga pokojnej mysle (kurz 8 stretnutí o 19:00 - 20:30)

6.mája - 8.júla :: yin yoga mindfulness vipassana (kurz 8 stretnutí pondelok o 17:15 - 19:00)

15.mája - 3.júla ::  mindfulness kurz večerný  (kurz 8 stretnutí streda o 18:30)

14.mája - 2.júla ::  mindfulness kurz doobedný (kurz 8 stretnutí utorok 10:30)

18.mája :: panvové dno s fyzioterapeutkou (workshop 4 hod o 10:00 - 14:00)

 19. mája :: meditačný sed s fyzioterapeutkou (workshop 4 hod o 10:00 - 14:00)

19. mája :: fascia fascinujúca I. úvod s fyzioterapeutkou (workshop 4 hod nedeľa o 16:00 - 20:00)

:: JUN ::

jún :: mindfulness follow up pre absolventov mindfulness kurzu (štvrtok o 18:30)

9.júna :: fascie fascinujúce II. myofascial release (workshop 2 hod o 18:00 - 20:00)

15.júna :: zdravé dýchanie s fyzioterapeutkou  (workshop 4 hod o 10:00 - 14:00) 

15.júna :: zdravá chôdza s fyzioterapeutkou (workshop 4hod o 16:00 - 20:00)

16.júna :: chcem byť mindfulness lektorom  (workshop 4 hod o 10:00)

:: LETO JESEŇ::

4. - 7. júla :: mindfulness víkend s jogou

19. - 23.august :: yin yoga maratón (každý večer yin yoga)

26. - 31. august  :: yin yoga a anatómia pre jogalektorov a budúcich lektorov

28. - 30.september :: myofascial release nielen pre jogalektorov

  1. - 6. októbra :: jesenné meditačné ústranie

:: PRIPRAVUJEME ::

september :: mindfulness kurz pre ľudí so sklerózou multiplex (kurz 8 stretnutí)

september :: mindfulness kurz pre deti (kurz 10 stretnutí)

na všetky kurzy sa môžete priebežne PRIHLASOVAŤ UŽ TERAZ
prihlasovanie :: info@plejs.sk

 

 

MINDFULNESS

MEDITACIA

YIN YOGA

FYZIOTERAPIA

od MAJA 2019